Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Rezultate anticipate

R1. Capacitate instituţională a CR dezvoltată prin organizarea a 3 seminarii şi 4 workshopuri: 31 de participanţi instruiţi în cadrul seminariilor de formare organizate în perioada de implementare a proiectului (membrii CR), 31 de participanţi formaţi prin schimburi de experienţă transnaţionale, 25 de participanţi formaţi prin schimburi de experienţă interregionale (membrii CR).

R2. Reglementări îmbunătăţite privind organizarea şi funcţionarea CR.

R3. Plan operaţional stabilit pentru a asigura sustenabilitatea activităţilor viitoare a CR;

R4. Comitet de Coordonare constituit;

R5. 4 întâlniri de lucru ale Comitetului de Coordonare în vederea asigurării suportului instituţional necesar activităţii CR;

R6. schimburi de experienţă transnaţionale în două ţări ale UE (31 membrii ai CR, însoţiţi de 1 translator şi un responsabil din partea solicitantului);

R7. 2 schimburi de experienţă interregionale.

R8. 1 schimb de experienţă naţional.

Rezultate cu privire la promovarea proiectului:

- 1 pliant de prezentare a proiectului, tipărit în 200 exemplare, în care vor fi menţionate obiectivele, principalele activităţi şi dezvoltarea parteneriatului interregional realizat cu Regiunea Sud Vest;
- 100 afişe;
- 1 conferinţă de lansare a proiectului cu un număr de 80 participanţi;
- 1 conferinţă de finalizare a proiectului cu 80 participanţi;
- 1 website în vederea promovării proiectului ca suport pentru activităţile CR (informaţii de interes, forum de discuţii);
- 3 comunicate de presă;
- 2 articole de presă;
- 4 buletine electronice informative de prezentare a progresului proiectului.

Alte rezultate estimate ale proiectului:

- 1 plan de informare şi comunicare ce va conţine modalităţile de comunicare internă şi externă ce vor fi utilizate în cadrul acestui proiect;
- 1 plan de lucru elaborat de către echipa de management a proiectului în vederea programării activităţilor şi împărţirii responsabilităţii de implementare a acestora;
- Rapoarte tehnico-financiare trimestriale.