Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Grup ţintă

Nr. Crt. Judeţul Instituţia Nume, prenume, funcţie Date de contact
1. Reprezentare regională Agenţia pentru Dezvoltare Regională ”Centru” Mihai Pocanschi
Director Politici Regionale
Adresa: P-ţa Consiliul Europei, nr. 32D, Alba Iulia
Telefon: 0358-401276; 0258-818616;
Fax: 0258-818613
Mobil: 0740 099016
E-mail: planificare@adrcentru.ro office@adrcentru.ro
2. Reprezentare regională Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) – Filiala regională Centru Alexandru-Gabriel Radu
Coordonator regional
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr.52, et.I, cam.3, Braşov 500091
Telefon/Fax: 0268-473382
Mobil: 0724 307523
E-mail: gabriel.radu@tvet.ro
3. Reprezentare regională Universitatea „Transilvania” Braşov Ruxandra Gabriela Albu
Lector univ. dr.
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management şi Informatică Economică
Adresa: B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov;
Telefon: 0268-419304
Fax: 0268-473538 (Decanat)
Mobil: 0722 251 913
E-mail: ruxandra.albu@unitbv.ro, rgpacurar@yahoo.com
4. Reprezentare regională Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Prof.univ. dr. ing. Octavian Bologa
Şef Catredră Maşini şi Utilaje-Facultatea de Inginerie
Adresa: B-dul Victoriei, nr.10, 550024, Sibiu
Telefon: 0269-216062
Fax: 0269-217871
Mobil: 0728-994646
E-mail: octavian.bologa@ulbSibiu.ro
5. Reprezentare regională Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş Prof.univ.dr.Cornel Sigmirean Cancelar General Adresa: Str.Nicolae Iorga, nr.1, 4300-Tg. Mureş
Telefon/Fax 0265-23.32.12
Mobil: 0741-172066
E-mail: cezar_sigmirean@yahoo.com
6. Reprezentare regională Universitatea”1 Decembrie 1918” Alba Iulia Conf.univ.dr. Manuella Kadar Director Departament pentru Managementul Proiectelor Adresa: Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, nr. 11-13
Telefon: 0258-811512
Fax: 0258-812630
Mobil: 0740-230939
E-mail: mkadar@uab.ro manuellakadar@yahoo.com
7. Reprezentare regională Consiliul Consultativ al AJOFM - Covasna Gabor Nagy
CSDR Filiala Covasna
Telefon: 0743100340
Fax: 0267351410 nagygabor@mikes.educv.ro
8. Reprezentare regională Consiliul Judetean Braşov Cornel Negrea Telefon: 0724721425,0771298973
Fax: 0268-413879
E-mail: cornelnegrea@yahoo.com
9. Judeţul Alba Consiliul judeţean Alba Gabriela Rus
Inspector
Adresa: Alba Iulia,P-ta IIC Bratianu nr.1
Telefon: 0258-813380
Fax. 0258-813325 Mobil: 0721 491311
E-mail: rus.gabriela@gmail.com
10. Judeţul Alba AJOFM Alba Alin Lupşa
Şef birou Informare Consiliere
Adresa: Alba Iulia, str.Zorilor, nr.10 B,Bloc Columna
Telefon/Fax: 0258-811.470 0258-811423
Mobil: 0722 337920
E-mail: ab_consiliere@ajofm.anofm.ro
11. Judeţul Alba Inspectoratul şcolar Alba Alexandra Popa
Insp. scolar discipline tehnice
Adresa: Alba Iulia, Str. Bibliotecii nr.7
Telefon: 0258-811662
Fax. 0258-817663
Mobil: 0742-396012
E-mail: sanda.popa29@yahoo.com popa.alexandra@mail.Albanet.ro
12. Judeţul Alba Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Alba Vasile Ursu
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba
Director Şcoala Română de Afaceri Vicepresedinte CLDPS
Telefon: 0258-819799;811771
Mobil: 0723 164323
E-mail: sraalba@yahoo.com
13. Judeţul Alba Consiliul Consultativ al AJOFM Alba Crăciun Herlea
Preşedinte – BNS Înfrăţirea filiala Alba
Telefon: 0258-818134
Fax: 0258/818134
Mobil: 0744 501656
14. Judeţul Braşov AJOFM Braşov Emeric Boga
Sef birou Consiliere, orientare şi formare profesională
Adresa: Str. Lungă, nr. 1A, 2200 Braşov
Telefon: 0268-425955
Fax.0268-412552
Mobil: 0745-352026
E-mail: bv_buget@ajofm.anofm.ro bogaemeric@yahoo.com
15. Judeţul Braşov Inspectoratul şcolar Braşov Csaba Molnar
Insp.scolar discipline tehnice
Adresa: Braşov, Str.Iuliu Maniu,nr.52
Telefon: 0268-511073
Fax: 0268-475621
Mobil: 0742-606542
E-mail: molnartcsaba@yahoo.com
16. Judeţul Braşov Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Braşov Prof. univ. dr ec. ing. Tiberiu Foris
Director executiv UGIR 1903, Filiala Braşov
Preşedinte CLDPS
Adresa: Braşov, Str. Bisericii Romane nr. 91
Telefon: 0268-476219
Fax: 0368-811541
Mobil: 0745-070806; 0788-070806
E-mail: tiberiu.foris@unitbv.ro
17. Judeţul Braşov Consiliul Consultativ al AJOFM Braşov Fănică Gabor
Președinte CND Cartel Alfa Filiala Brașov
Adresa: Brașov, str.Neagoe Basarab nr.2
Telefon:0722310343
Fax: 0268- 472903
E-mail: filialabv@CARTEL-ALFA.ro
18. Judeţul Braşov Consiliul judeţean Covasna Lajos Ordog-Gyarfas
Consilier superior - Compartiment invatamant, cultura, sanatate,relatii cu ONG
Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Piata Libertatii, Nr.4
Telefon: 0267-311190
Fax: 0267-351228
Mobil: 0744-384053
E-mail: ordog@Covasna.info.ro
19. Judeţul Covasna AJOFM Covasna Tibor Kelemen
Şef serviciu, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Sf. Gheorghe
Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. G-ral. Grigore Balan, Nr.14
Telefon/Fax 0267-317045, 0267-312157
Mobil: 0722-274721
E-mail: ajofpcv@planet.ro, kelemen@zappmobile.ro, Covasna@ajofm.anofm.ro
20. Judeţul Covasna Inspectoratul şcolar Covasna Marius Popescu
Inspector şcolar discipline tehnice
Adresa: Sf.Gheorghe, Str.Victor Babes, Nr.15/C, 520004
Telefon: 0267-314782-int.20; 0267-315155
Fax.0267-351482
Mobil: 0724-685847
E-mail: marius960@gmail.com, marius@isj.educv.ro
21. Judeţul Covasna Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Covasna Kiss Áron
Membru al Consiliului Director ASIMCOV
Adresa: 520009 Sfantu Gheorghe, Str.Martinovics, nr.2
Mobil:0744519682
E-mail:gs@planet.ro
kisspanzio@gmail.com
22. Judeţul Harghita Consiliul Judetean Harghita Zoltan Laczko Adresa: Miercurea Ciuc; P-ta Libertatii, nr.5
Telefon: 0266-207711 int. 1314
Fax: 0266-207716
Mobil: 0743021789
E-mail: laczko67@yahoo.com
23. Judeţul Harghita AJOFM Harghita Edit Andrea Jánó
Director Executiv Adjunct Consilier in orientarea carierei si formarea adultilor
Adresa: Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, Nr. 2
Telefon: 0266-313423
Fax. 0266-371394
Mobil: 0788-173579
E-mail: hr_mpm@ajofm.anofm.ro
24. Judeţul Harghita Inspectoratul şcolar Harghita Petru Ioan Garbea
Insp. scolar discipline tehnice
Adresa: 4100 Miercurea Ciuc: P-ta Libertatii, Nr.5
Telefon: 0266-315994; 0266-312514
Fax. 0266-312148
Mobil : 0742-281926
E-mail: p.gorbe@isjhr.eduhr.ro, agipi@freemail.hu
25. Judeţul Harghita Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Harghita Jozsef Csaka
Director general MIMMCTPL
Fax: 0266-242314
Mobil: 0744/381906
E-mail: csaka.jozsef@gamail.com
26. Judeţul Harghita Consiliul Consultativ al AJOFM Harghita Tibişor Marian Miron
Vicepreşedinte CNIPMMR
Telefon: 0366-401005
Fax. 0366-401008
Mobil: 0729308031
E-mail:tibi.miron@astra.com.ro
27. Judeţul Mureş Consiliul Judetean Mureş Valer Băţagă
Director Programe Dezvoltare Regionala
Adresa: Tirgu Mureş, Str. Primariei nr.2
Telefon: 0265-260804
fax: 0265 266804
Mobil: 0723-169058
E-mail: valer@cjMureş.ro
28. Judeţul Mureş AJOFM Mureş Reghina Farcaş
Director executiv
Adresa: Targu Mureş; St. Iuliu Maniu,Nr.2
Telefon: 0265-269247
Fax 0265-268035
Mobil: 0741-017288
E-mail: ajofm_ms@ajofm.ms.fx.ro
29. Judeţul Mureş Inspectoratul şcolar Mureş Maria Şteţco
Insp. Scolar discipline tehnice
Adresa: Târgu Mureş, Str. Victor Babes, nr.11
Telefon: 0265-213779 int.104
Fax. 0265-218473
Mobil: 0741 107544
E-mail: mariastetco@yahoo.com
30. Judeţul Mureş Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Mureş Tiberiu Stef
Director Asociația AGROM RO
Adresa: Sîngiorgiu de Mureș, nr. 1227
Telefon : 0265-310968
Fax : 0265- 319968
Mobil: 0745- 490593
E-mail: office@agromro.ro, tiberiustef@yahoo.fr
31. Judeţul Mureş Consiliul Consultativ al AJOFM Mureş Silviu Petru Puni
CNIPMMR
Adresa: Str. Tineretului nr.2 Tg Mureş
Telefon: 0265-312398
Fax 0265-307330
Mobil: 0722-623841
E-mail: grandecuisine@rdslink.ro
32. Judeţul Sibiu Consiliul Judetean Sibiu Elena Hulpuş
Consilier superior
Adresa: Sibiu, Str.G-ral Magheru nr.14
Telefon: 0269-217733
Fax. 0269-218159
Mobil: 0740-702186
E-mail: programe@cjSibiu.ro, elenahulpus@yahoo.fr
33. Judeţul Sibiu AJOFM Sibiu Lucia Adriana Babă
Șef Centrul de Formare profesională a adulților
Adresa: Sibiu; Str.Gladiolelor nr. 2-6
Telefon/fax.0269-231416
Mobil: 0747046203
E-mail: lucia_adriana_baba@yahoo.com.au
34. Judeţul Sibiu Inspectoratul şcolar Sibiu Adrian Poplăcean
Inspector scolar discipline tehnice
Adresa: Sibiu, Str. Berariei nr.2
Telefon: 0269-210466 int.2
Fax. 0269-210817
Mobil: 0721-205300
E-mail: poplacean62@yahoo.com
35. Judeţul Sibiu Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Educaţie şi Formare Profesională Sibiu Eugen Iordănescu
Director General - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu Preşedinte CLDPS Sibiu
Adresa: Sibiu, str. Telefoanelor nr. 1
Telefon: 0269-210503
Fax: 0269-211831
Mobil: 0744-557039
E-mail: eugeniordanescu@yahoo.com, iordanescu.e@ics.org.ro, director_general@cciasb.ro
36. Judeţul Sibiu Consiliul Consultativ al AJOFM Sibiu Dan Pirnoiu
Preşedinte Uniunea Teritorială a CNSRL Frăţia Filiala Sibiu
Adresa: Sibiu,Bdul Victoriei nr. 8-10
Telefon/Fax. 0269-212108
Telefon 0742-128595
E-mail: