Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Activităţile eligibile ale proiectului


A. Activităţi care vizează direct creşterea capacităţii membrilor Consorţiului Regional (CR)


A1. Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare a membrilor CR în raport cu atribuţiile acestora în cadrul CR. Responsabil: solicitantul.


A1.1. Activităţi pregătitoare.

A1.2. Dezbaterea şi actualizarea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul CR şi evaluarea nevoilor de formare. 1 zi: masa rotunda cu membrii CR urmata de aplicarea unor instrumente de evaluare a nevoilor de formare în raport cu acestea.

A1.3. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor privind nevoile de formare.


A.2 Activităţi de formare, adecvate competenţelor identificate. Sesiunile de formare vor fi structurate în module adresate tuturor membrilor CR din grupul ţintă şi în secţiuni specifice pe grupe de interes, corelate cu profilurile şi nivelurile de competenţă identificate.


A2.1. Activităţi pregătitoare. Adaptarea tematicii pe baza nevoilor identificate, pregătirea materialelor suport, convocarea participanţilor, asigurarea logisticii. Responsabil Solicitantul, Partener 1.

A2.2 Sesiuni de formare a membrilor CR (3 seminarii): 5 zile, repartizate în 3 sesiuni. Responsabil Solicitantul, Partener 1, Partener 3.


A3. Vizite de studii în 2 state membre UE: Germania, Franţa). Vizeză transferul de bune practici, dezvoltarea capacităţilor de cooperare interinstituţională şi parteneriat în sfera de acţiune a CR. Responsabil.


A3.1. Activităţi pregătitoare. Partenerii transnationali: programul (convenit cu aplicantul), organizarea activităţilor, asigurarea serviciilor (cazare şi cattering, transport local, logistică). Solicitantul: organizarea grupurilor de participanţi, achizitionarea biletelor de transport international, Partener 1: relaţia cu partenerul din Germania.

A.3.2 Derularea vizitelor de studii în UE.

Participanţi: membrii CR. Flux 1: Franţa (33 pers.). Flux 2: Germania (33 pers). Durata: 5 zile de lucru saptamană/grup (total 7 zile, călătorie cu bilete de avion APEX). Responsabil: Partener 2, Partener 3.


A4. Transfer de expertiză prin activităţi de tip Peer Learing cu structuri similare din alte regiuni. Responsabil: Solicitantul


A 4.1. Activităţi pregătitoare (Solicitantul).

A 4.2. Schimb de experienţă interregional (Peer Learing) găzduit în Regiunea Centru

Participanţi: 25 membri ai CR şi personal ai partenerilor sociali din instituţiile membre ale CR, invitaţi din partea celeilalte regiuni (cca.25 persoane). Tematica: învăţare colegială (Peer Learning) pt. împărtăşirea experienţelor şi diseminarea bunelor practici. Durata: 2 zile. Responsabil: Solicitantul.

A 4.3. Activităţi pregătitoare.

A 4.4. Participare la schimbul de experienţă interregional organizat în altă regiune.

Participă 25 de membri ai CR şi personal ai partenerilor sociali din regiunea Centru la activităţi de Peer Learing organizate de catre CR din Regiunea S-V (2 zile).


A.5. Workshopuri moderate pentru demonstrarea şi evaluarea valorii adăugate prin capacităţi crescute de actiune la nivel individual şi de grup. Se realizează sub forma unor sesiuni practice de lucru ("learning by doing") aplicate pe sarcini din atribuţiile CR selectate ca studiu de caz (monitorizarea documentelor de planificare strategică în parteneriat a ofertei învăţământului profesional şi tehnic – PRAI şi PLAI, actualizarea PLAI). Cele mai bune contribuţii vor fi premiate. Evaluarea va conduce şi la formularea unui set de recomandări privind rolurile partenerilor din CR, regulile interne de funcţionare a CR şi nevoile viitoare de dezvoltare la nivel de individ şi de grup. Criteriile de evaluare vor fi adoptate în cadrul Comitetului de coordonare a proiectului. Participanţi: Membrii CR. Vor fi organizate 4 workshopuri a câte 1 zi. Responsabil: Partener 1.


B. Activităţi de management al proiectului.


B1. Activităţi de coordonare şi consultare în cadrul Comitetului de coordonare (CC). Întâlniri de lucru, activităţi de consultare, schimburi de informaţii etc. Întâlnire de constituire în prima lună de implementare. CC-rol: structura de management participativ, asigură suportul instituţional necesar activităţii CR, monitorizează progresul proiectului, adoptă măsurile instituţionale pentru prevenirea/corectarea unor eventuale disfuncţii, sprijină activităţile de diseminare. Componenţă: 12 persoane din conducerea unor instituţii membre ale CR - alte pers. decât membrii CR. Responsabil: Partener 1 (responsabil pentru relaţia cu membrii CC).


B2. Activităţi de gestiune a proiectului, monitorizare şi evaluare a implementării (solicitantul).


B3. Achiziţii publice pentru: audit, seviciile logistice pentru întâlnirile de lucru, activităţile de formare, schimburile de experienţă, seminariile şi conferinţele organizate în cadrul proiectului, achiziţia de materiale consumabile, tipărire/multiplicare, achiziţii de echipamente.


B4. Audit (subcontractat).


C. Activităţi de promovare şi vizibilitate.


C1. Elaborare pliant de prezentare a proiectului (Solicitantul).


C2. Elaborare buletin informativ semestrial (Solicitantul).


C3. Creare şi actualizare paginii Web, inclusiv forum de discuţii. Responsabil: Partener 1.


C4. Conferinţa de lansare

C4.1. Activităţi pregătitoare pentru Conferinţa de lansare: Preg. programului, invitaţii şi confirmări etc. Logistică şi servicii. Tipărire afişe şi bannere. Responsabil: Solicitantul. Activitate subcontractată.

C4.2 Conferinţa regională de lansare. Scop: dezbatere, diseminare şi mediatizare cu privire la rolul CR în promovarea managementului participativ în educaţie şi formare profesională, asumarea publică a sprijinului instituţional pentru activităţile CR.

Include prezentări şi dezbateri în plen şi pe secţiuni, conferinţă de presă. Participanţi: membrii CR, membrii CC, reprezentanţi ai partenerilor transnaţionali, alţi invitaţi din partea sistemului de educaţie şi a partenerilor sociali, mass media. Durata:1,5 zile. Responsabil: Solicitantul.

C5. Conferinţa finală

C5.1. Activităţi pregătitoare pentru Conferinţa finală. Pregătirea programului, invitaţii şi confirmări etc. Logistică şi servicii. Tipărire afişe şi bannere. Responsabil: Solicitantul. Activitate subcontractată.

C5.2. Conferinţa finală la nivel regional. Scop: dezbatere, diseminare, mediatizare cu privire la rezultatele proiectului. Programul conferinţei va include prezentări şi dezbateri în plen şi pe sectiuni, conferintă de presa. Unul dintre atelierele de lucru va fi dedicat dezbaterii şi adoptării propunerilor pentru îmbunătăţirea metodologiilor de lucru, regulamentului de organizare şi funcţionare, designul rolurilor şi responsabilitatilor viitoare ca suport al sustenabilităţii proiectului. Participanţi: membrii CR, membrii CC, reprezentanţi ai partenerilor transnaţionali, alti invitaţi din partea sistemului de educaţie şi a partenerilor sociali, mass media. Durata: 1 zi. Responsabil: Solicitantul. Activitate subcontractată.


C6. Participare la Conferinţa naţională de diseminare şi schimb de bune practici organizată la nivel naţional de Regiunea N-V. Nr. participanţi: 12. Responsabil: Solicitantul.